پنج‌شنبه 18 شهریور 1395

توکل به خدا

چهارشنبه 17 شهریور 1395

ای کریم ترین

ای کریم ترین برای حاجتمندان و ای مهربانترین برای قاصدان،

ای مونس ترین بی کسان و تنهایان و ای مأمن ترین برای آوارگان 

و ای گرمترین آغوش برای واماندگان و ای پرقدرت و مهرترین دست برای مستمندان!

من دست نیاز و واماندگی و حیرانی به دامان صمدیت و جبروت و سبحانی تو آویخته ام،

دستم را به تازیانه حرمان میازار و به خنجر یأس کوتاه مکن.

چهارشنبه 17 شهریور 1395

امید

خدایا من اگر بد کنم
..
تورا بنده دیگر بسیار است
..
تو اگر مدارا نکنی
..
مرا خدای دیگر کجاست؟!!!


دستهایم به آرزوهایم نرسید،آنها بسیار دورند...
اما درخت سبز صبرم می گوید: 

امیدی هست...
دعایی هست...


خدایی هست.
چهارشنبه 17 شهریور 1395

باطن


حضرت عیسی صلوات الله علیه عبور می فرمود؛


عده ای جهود به ایشان بی ادبی کردند اما حضرت آنها را مدح و ثنا فرمود،
یکی از شاگردان به ایشان عرض کرد ای پیامبر خدا اینها سخنان زشت می گویند

شما اینگونه جواب می فرمائید؟

فرمود بله، آن ها آنچه داشتند از خود بروز دادند

و من هم آنچه در باطن داشتم اظهار داشتم

هر کس درون خود را نشان می دهد.

خرید بک لینک ارزان خرید بک لینک دائمی