دوشنبه 3 خرداد 1395

قضاوت


میدانم اگر:

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم…


دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد…

تا به من ثابت کند…

در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگر یم… “پناه “؛

میبرم به “خدا “،
از عیبی که؛
“امروز “درخود میبینم

و؛

“دیروز ”

“دیگران را “به خاطر،
“همان عیب”ملامت کرده ام…

محتاط باشیم، در “سرزنش ”
و”قضاوت کردن “دیگران

وقتی ؛

نه از” دیروزاو”خبر داریم،
نه از”فردای خودمان”.

خرید بک لینک ارزان خرید بک لینک دائمی